Сервис за системи на гориво

Нашите сервисери се стручно оспособени за сервисирање и ремонт на најновите системи за гориво:

- електронски common rail пумпи и инјектори;
- UPI
- електронски линиски пумпи