Нови Мотори

Игор Колевски
kolevski@cummins.com.mk