Сервисна Работилница

Влатко Трајкоски
vlatko@cummins.com.mk