Комерцијални услуги

Мак Дизел е овластен дилер на Cummins од 1993 година.